Bruc-II

Bruc II

Bruc-II : Un cavall que a més de la seva noblesa, destaca pels excel.lents moviments.

Grèbol

Grèbol

Grèbol : Un cavall amb gran aptitud per la doma clàssica.